New items
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy