New items
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji