New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Koronawirus SARS-CoV-2 : zagrożenie dla współczesnego świata
Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych