New items
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Wspinaczka : podręcznik dla początkujących i średnio zaawansowanych
Modelowanie organizacji dynamicznej
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje