Nowości
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej