New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Ochrona własności intelektualnej
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność