Nowości
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Modelowanie organizacji dynamicznej
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty