New items
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego