New items
Wiktymologia kryminalna
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów