New items
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Wiktymologia kryminalna
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire