New items
Hazardous Materials Chemistry
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego