New items
Fire Science : from Chemistry to Landscape Management
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19