Nowości
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Skuteczne działanie w stresie : program profilaktyki PTSD dla osób narażonych na traumatyzację zawodową