New items
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologi