New items
Prawo urzędnicze
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Technologie energetyczne