New items
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3