New items
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski