New items
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Wiktymologia kryminalna
Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje