Nowości
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980