New items
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości