Nowości
EKG to proste
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski