New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Terrorism Handbook for Operational Responders
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka