Nowości
Terror\terroryzm : studium przypadku
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Interna Harrisona. tom III
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego