Nowości
EKG w medycynie ratunkowej. 2
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego