Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Scientific Protocols for Fire Investigation