Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza