Nowości
Enhancing Disaster Preparedness : from Humanitarian Architecture to Community Resilience / edited by Nuno Martins (Editor), Mahmood Fayazi (Editor), Faten Kikano (Editor), Liliane Hobeica (Editor)
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Terror\terroryzm : studium przypadku
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań