New items
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Samozapalenie jako przyczyna pożaru : (praktyczne przykłady)
Zarządzanie powietrzem w działaniach straży pożarnej
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności