Nowości
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Poradnik służby BHP
Sobotta atlas anatomii człowieka
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne