Nowości
Modelowanie konstrukcji budowlanych
Podręcznik instalatora systemów fotowoltaicznych
Współczesne konflikty zbrojne
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,