New items
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : Polish-Swiss adventure with science