New items
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Rope rescue : technician manual