New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
Ceremoniał Pożarniczy Państwowej Straży Pożarnej
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych