New items
Wytyczne SITP : instalacje sygnalizacji pożarowej : projektowanie : WP-02:2021
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne