New items
Ochrona własności intelektualnej
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu
Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych na terenach poligonowych : konferencja "Wędrzyn 2005" : Torzym-Wędrzyn 13-17 kwietnia 2005 r. : film + referaty. CD 1
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu