New items
Hazardous Materials : Managing the Incident
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja