New items
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Nietypowy mundurowy : psy do zadań specjalnych
Samozapalenie jako przyczyna pożaru : (praktyczne przykłady)
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego