New items
Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia
Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane problemy
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych na terenach poligonowych : konferencja "Wędrzyn 2005" : Torzym-Wędrzyn 13-17 kwietnia 2005 r. : referaty. CD 2
Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa