Nowości
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Psychiatria
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza