New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Modelowanie organizacji dynamicznej