New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Katastrofy. 2,
Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce : zarys problematyki
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka