Nowości
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych