New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Wiktymologia kryminalna
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Drzewa : łatwe rozpoznawanie