New items
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Prawo urzędnicze
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych