Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka
Położnictwo i ginekologia
Poradnik służby BHP
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy