New items
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami