New items
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3
75 lat terenowej ochrony przeciwpożarowej ziemi lubuskiej / Marek Szczypczyk
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Teoria operacji specjalnych