New items
System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych. 2
Wytrzymałość materiałów 1
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa