Nowości
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym