Nowości
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej