68961
No cover
Article
In basket
[Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach przedwojennej Polski - recenzja] / Bogusław Ulicki. W: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 0023-5881. R. 65, nr 2 (2017), s. 271-278 SGSPk21001760. - 2017.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedzaborowej / Maurycy Zajęcki. - Poznań, 2014.
Streszczenie: Artykuł jest recenzją książki Maurycego Zajęckiego wydanym przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu w 2014 r. W tej recenzji autor przedstawia swoje uwagi i wątpliwości powołując się na źródła. Przedstawia tezy M. Zajęckiego jednocześnie dając swoje kontrargumenty.
Notes:
General note
Tytuł nadany przez katalogującego.
Summary, etc.
Zawiera recenzję książki: Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedzaborowej / Maurycy Zajęcki. - Poznań, 2014.
Artykuł jest recenzją książki Maurycego Zajęckiego wydanym przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu w 2014 r. W tej recenzji autor przedstawia swoje uwagi i wątpliwości powołując się na źródła. Przedstawia tezy M. Zajęckiego jednocześnie dając swoje kontrargumenty.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again